Nawigacja

Poniedziałek 05.10.2015

        

Dzwonki

7:40 - 8:25

8:30- 9:15

9:25 - 10:10

10:25 - 11:10

11:30 -12:15

12:25 - 13:10

13:15 -14:00

Kalendarz

Ilość odwiedzin: 59103

Mapa

Podręczniki

PODRĘCZNIKI_NA_ROK_SZKOLNY_2015-16.doc

RELIGIA DO KLASY PIERWSZEJ: "W domu i w rodzinie Jezusa" , ks. Wł. Kubiak , wydawnictwo WAM, podręcznik i ćwiczenia

 

Witamy na naszej stronie internetowej

 • Zaproszenie na Jubileusz Szkoły

 • Spotkanie ze strażakiem

  Jednym z celów edukacyjnych szkoły jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko rozpoczynające naukę w szkole podstawowej powinno wiedzieć, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia  i gdzie można otrzymać pomoc, umieć o nią poprosić. W ramach zajęć z zakresu bezpieczeństwa  24 września 2015r  w  naszej szkole  odbyło się spotkanie z   druhem Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińcu panem Adamem Wójtowiczem.

 • Bezpieczni w ruchu drogowm

  W trzecim tygodniu września szkołę odwiedził nasz dzielnicowy pan Grzegorz Jurczyszyn    z Komendy Policji Miejskiej w Czaplinku. Spotkanie zostało podzielone na dwa  bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się podczas jazdy rowerem. Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił sposoby unikania lub pokonywania ich. Pan policjant uczulił także uczniów, aby zawsze pamiętali o zapinaniu pasów  podczas podróży samochodem. Przypomniał, że przywilej jazdy na przednim siedzeniu samochodu dotyczy tylko tych, którzy mają ukończone 12 lat. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dzieci odpowiadały na zadawane pytania, wykazały się wiedzą z zakresu bezpieczeństwa o ruchu drogowym, podawały liczne przykłady niewłaściwego zachowania się. Na koniec spotkania pan policjant pozwolił uczniom klasy I usiąść w wozie policyjnym, co wywołało ogromną radość wśród najmłodszych.

 • Akcja "Sprzątanie Świata"

  Sprzątanie Świata  jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz   z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, prowadzone są  działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling. W naszej szkole akcja  odbyła się 18 września 2015r. Uczniowie klas I-III wraz z wychowawcami udali się na sprzątnie do Motarzewa. Po wyczerpującym spacerze, obfitującym w wiele worków śmieci, na naszych najmłodszych wolontariuszy czekało ognisko z kiełbaskami, zorganizowane przez Państwo Elżbietę i Stanisława Sobkowskich. Starsi uczniowie razem z wychowawcami udali się na sprzątanie nadbrzeża i parku w Broczynie. Ta akcja również zakończyła się dużą ilością nazbieranych śmieci i ogniskiem.

 • Witaj szkoło!

  1 września 2015 roku uczniowie naszej szkoły rozpoczęli kolejny rok szkolny. Spotkanie ze szkołą poprzedziła o godzinie 8.00 uroczysta Msza Święta w kościele. Następnie uczniowie wraz z opiekunami, nauczycielami udali się do szkoły, gdzie o godzinie 9.00 na placu przed budynkiem szkoły odbył się pierwszy powakacyjny apel. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2015/2016 oprócz uczniów klas I-VI, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice, prawni opiekunowie oraz Burmistrz Czaplinka Adam Kośmider. Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu flagowego i wspólnego odśpiewania hymnu narodowego. Następnie w swoich wystąpieniach zarówno pani Dyrektor,  jak również pan Burmistrz życzyli zgromadzonej społeczności szkolnej wielu sukcesów oraz satysfakcji ze zdobywania nowej wiedzy i umiejętności . Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klasy pierwszej oraz ich rodziców. Pod okiem wychowawczyni pani Karoliny Żaczek złożyli oni  w kronice szkolnej swój pierwszy ślad-odcisk palca. Z dniem 01 września pracę w naszej szkole rozpoczęło trzech nauczycieli: pani Dorota Baczyńska, pani Joanna Mroczek  i pan Damian Koszko.
  Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

 • Rozpoczęcie roku szkolnego

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16 odbędzie się 01 września o godz. 9:00

  Plan dowożenia uczniów na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego  - tutaj plan  .pdf

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa
  Broczyno 73
  78-553 Broczyno
 • 943758718

Galeria zdjęć